PARIZ – Grad svetlosti i šopinga!

Glavni i najveći grad Francuske, smešten na obalama reka Sene i njene pritoke Marne. Nalazi se oko 170km od mora. Jedan je od najpoznatijih turističkih centara Evrope, ali i u svetu. To je grad ljubavi i romantike, grad umetnika, burnog noćnog života, visoke mode i izuzetne kuhinje. Predstavlja političko, ekonomsko, obrazovno i kulturno središte. Grad ima dve velike gradske šume koje ga odvajaju od predgrađa: Bulonjsku i Vensensku. Deo grada koji se nalazi na desnoj obali posvećen je trgovini i finansijama. Dok je deo grada na levoj obali univerzitetski i stambeni centar. Ostrvo de la Site nalazi se u srcu grada i tu je nastalo prvo naselje u doba antike.

Detalji

Klima

Pomorska klima, sa prohladnom zimom i toplim letima. Prosečna letnja temperatura iznosi oko 23 stepena Celzijusa.

Valuta
Zvanična valuta je Euro.
Evropske metropole
Francuska