London

Najveći i glavni grad Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva i najveći grad zapadne Evrope. Leži na obalama reke Temze. London je energičan i živopisan grad, ali je takođe i veoma uređen. Multikulturalnost je jedna od njegovih najupadljivijih osobina. London je jedan od najvažnijih finansijskih centara na planeti. Pored toga, on je i jedan od najvažnijih turističkih, kulturnih, obrazovnih, tgovačkih i političkih centara na svetu. Najpopularniji noćni klubovi nalaze se u delu grada Soho. Za šoping najpoznatija je ulica Oksford sa preko 300 radnji.

Detalji

Klima

Klimatske osobine su pod velikim uticajem Atlantskog okeana, što se odražava na temepraturu i količine padavina. Umerene temperature tokom letnjih meseci iznose od oko 15-17 stepeni Celzijusa.

Valuta
Britanska funta (GBP). 1 eur = 0.81 GBP
Evropske metropole
Velika Britanija